Individuálne cvičenia

Čas 55min.

Individuálne cvičenie pod odborným dohľadom vyštudovaného fyzioterapeuta. Cvičenie je prispôsobené zdravotnému stavu a potrebám klienta.