Individuálne cvičenia

Čas 55min.

Individuálne cvičenie pod odborným dohľadom vyštudovaného fyzioterapeuta. Cvičenie je prispôsobené zdravotnému stavu a potrebám klienta.

Upozorňujeme, že od 1.1.22 sa bude meniť cenník poskytovaných služieb. Cenník bude zverejnený na našej stránke.
Facebook