Fyzioterapia – rehabilitácia

Čas 30/55min.

– diagnostika, liečba alebo prevencia porúch pohybového systému pod dohľadom diplomovaného fyzioterapeuta

-liečba smerujúca k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku

-neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku

UPOZORŇUJEME: V prípade nedostavenia sa na termín či zrušenia termínu menej ako 3 hodiny pred termínom budeme účtovať cenu termínu.

Vážení klienti, momentálne už neobjednávame, od 1.6. budeme objednávať na mesiac september 2023. Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekný deň.
Facebook